Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Organisation

Revision
Revisorer:  Eleanor Knowles-Rogö: eleanorknowles@yahoo.se 
Revisorssuppleant: Vakant 


Valberedning

Marielle Gustafsson, 073-845 96 00, marielle66@hotmail.com

Sara Vennström, 070-766 19 72, saravennstrom@gmail.com


Firmatecknare (tillgång till föreningens konton)

Michael Ostrelius: 070 4580 670 ordforande@habofriidrott.se

Henrik Gustavsson, 070-345 70 72, mongolpip@hotmail.com


Samordnare (läs mer om samordnare)

1. Information, Niklas Kvarnstrand, 070-334 73 14, Niklas.kvarnstrand@husqvarnagroup.com

2. Ekonomi, Henrik Gustavsson, 070-345 70 72, mongolpip@hotmail.com

3. Utbildning/Utveckling, Michael Ostrelius: 070 4580 670 ordforande@habofriidrott.se

4. Träning, Per Orestig, 072-855 16 91, Orestig@yahoo.com

5. Tävling/Arrangemang,  Lasse Elfgaard 036 37 16 56 elfgaardlasse@hotmail.com

6. Volontärer, Per Orestig, 072-855 16 91, Orestig@yahoo.com


OBS nedanstående uppgifter är under uppdatering 


1. Information - Samordnare: 

 • Kontaktperson: Vakant 
 • Mediakontakt: Michael Ostrelius 
 • Hemsidan: Lasse Elfgaard 036 37 16 56 elfgaardlasse@hotmail.com + styrelsen + ansvariga tränare
 • Verksamhetsplan: Michael Ostrelius/Styrelsen
 • Statistik: 
 • E-post: Michael Ostrelius
 • Inkommande post: Vakant
 • Informationsmaterial: Michael Ostrelius
 • Nyhetsbrev: Michael Ostrelius
 • Sociala medier: Eva Enberg/Ungdomsrepresentanter i styrelsen

2. Ekonomi - Samordnare: 

 • Sponsorgrupp: Michael Ostrelius/styrelsen 
 • Kläder/merschandise: Eva Enberg/styrelsen 036 418 66, 072 245 03 07 eva.enberg@yahoo.se
 • Försäljning/kiosk: Vakant 
 • Priser och prylar: Vakant 
 • Inköp idrottsmaterial: Styrelsen 
 • Materiansvarig: Styrelsen
 • Fonder/ansökningar: Michael Ostrelius
 • LOK-stöd: Vakant, medlem@habofriidrott.se
 • Medlemsregister: Vakant, medlem@habofriidrott.se
 • Lärgrupper/RF-SISU Småland: Robert Widetoft 

3. Utbildning/utveckling - Samordnare: Michael Ostrelius: 070 4580 670 ordforande@habofriidrott.se

 • Egna utbildningar: Michael Ostrelius och Lasse Elfgaard
 • Externa utbildningar: Michael Ostrelius och Lasse Elfgaard
 • Utvecklingsarbete: Michael Ostrelius
 • SISU/Smålandsidrotten: Michael Ostrelius
 • Studiebesök/resor: Michael Ostrelius
 • Ledarförsörjning/ledarvård: Michael Ostrelius

4. Träning - Samordnare: Lasse Elfgaard 036 37 16 56 elfgaardlasse@hotmail.com 

 • Beställa lokaler: Styrelsen 
 • Träningsläger: Styrelsen/Tränare
 • Ansvarig träningsgrupp: XX
 • Ansvarig tränare: Se tränare 
 • Grenansvariga äldregruppen: Se träningsgrupp 13 och äldre 
 • Elitansvarige: Lasse Elfgaard

5. Tävling/Arrangemang - Samordnare: Michael Klasson: 076 165 71 71  michael.klasson@gmail.com

 • Tävlingsteam: Lasse Ellgaard och Clas Aasa
 • Anmälningar: Clas Aasa
 • Egna arrangemang: Michael Klasson
 •   - Habo Challenge: Lasse Elfgaard
 •   - Klubbmästerskap: Clas Aasa
 •   - Sommarskolan: Styrelsen 
 •   - Kärrslördag: Styrelsen 
 •   - Medlemskväll: Respektive träningsgrupp 
 • Julskyltning: Michael Gamlén
 • Samarrangemang: Michael Klasson
 •   - Kretsmästerskap: Emma Karlsson
 •   - Vätterspelen: Emma Karlsson
 •   - Råslättspelen: Emma Karlsson
 • Säsongavslut:  Vakant
 • Ledarfest:  Vakant

6. Volontärer - Samordnare:  Emma Karlsson/Styrelsen

 • Fikateam: XX
 • Funktionärsteam: XX
 • Föräldragrupp/träningshjälp: XX
 • Fixarteam - arena/lokaler: XXTävlingsteam
Tävlingsteam 
Lasse Elfgaard,  elfgaardlasse@hotmail.com (sammankallande) 

Uppgifter/ansvar
 • Ta ut deltagarna som ska representera klubben vid USM; JSM; SM 
 • Ansvara för att tränare representerar vid dessa tävlingar
 • Ordna boende och resor

 • Samordna vid seriematcher, lag DM för seniorer
 • Samordna med projektledare för klubbens egna tävlingar

 • Samordna vid GM
• Samordna vid DM (uppmana så många som möjligt att delta från klubbens sida) 
 • Ställa upp som tävlingsledare vid klubbens egna tävlingar
 • Ta ut aktiva till olika SM-tävlingar. I dagsläget har vi en uttagningspolicy som säger att man ska ligga bland de 20 bästa i sin åldersgrupp i någon gren i Sverige för att få delta. Då kan man även delta i annan gren också.
Serielagen
1. Bestämma vilka serielag vi har möjlighet att delta med. 
2. Anmäla till detta

3. Ta ut lagen

4. Ordna med resorna
5. Vara lagledare
 Önskan är att vi även representerar i LagDM för seniorer i såväl herr som damklassen.
 
Sponsorer