Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04
Organisation

Revision
Revisorer: Elleanor Knowles-Rogö: eleanorknowles@yahoo.se 
Revisorssuppleant: Roger Bjursell: roger@bjursell.se


Valberedning
Vakant


Samordnare (läs mer om samordnare)

1. Information, Gunilla Ott: 0762 7291 43 gunillaott@hotmail.se

2. Ekonomi, Michael Gamlén: 036 465 55, 0706-982303 michael.gamlen@habo.net

3. Utbildning/Utveckling, Michael Ostrelius: 070 4580 670 ordforande@habofriidrott.se

4. Träning, Dan Dahlberg: 073 687 02 37 dan.g.dahlberg@hotmail.com

5. Tävling/Arrangemang, Michael Klasson: 076 165 71 71  michael.klasson@gmail.com

6. Volontärer, Annika Karlsson: Annika Karlsson 036 402 53, 0738 410 253 sala.k@telia.com


1. Information - Samordnare: Gunilla Ott: 0762 7291 43 gunillaott@hotmail.se

 • Kontaktperson: Åsa Hirsh, 070-7801669, asa.hirsh@hlk.hj.se
 • Mediakontakt: Michael Ostrelius 
 • Hemsidan: Lasse Elfgaard 036 37 16 56 elfgaardlasse@hotmail.com + styrelsen
 • Verksamhetsplan: Michael Ostrelius/Styrelsen
 • Statistik: Eva Enberg 036 418 66, 072 245 03 07 eva.enberg@yahoo.se
 • E-post: Michael Ostrelius
 • Inkommande post: Michael Gamlén
 • Informationsmaterial: Michael Ostrelius
 • Nyhetsbrev: Michael Ostrelius
 • Sociala medier: Eva Enberg/Ungdomsrepresentanter i styrelsen

2. Ekonomi - Samordnare: 036 465 55, 0706-982303 michael.gamlen@habo.net

 • Sponsorgrupp: Michael Ostrelius/styrelsen 
 • Kläder/merschandise: Marie Lif Wigardtsson, Marie.Lifwigardtsson@newwavesports.se
 • Försäljning/kiosk: Michael Gamlén
 • Priser och prylar: 
 • Inköp idrottsmaterial: Styrelsen 
 • Materiansvarig: Styrelsen
 • Fonder/ansökningar: Michael Ostrelius
 • LOK-stöd: Janne Laineberg, medlem@habofriidrott.se
 • Medlemsregister: Janne Laineberg, medlem@habofriidrott.se
 • Lårgrupper/SISU: Annika Karlsson

3. Utbildning/utveckling - Samordnare: Michael Ostrelius: 070 4580 670 ordforande@habofriidrott.se

 • Egna utbildningar: Michael Ostrelius och Lasse Elfgaard
 • Externa utbildningar: Michael Ostrelius och Lasse Elfgaard
 • Utvecklingsarbete: Michael Ostrelius
 • SISU/Smålandsidrotten: Michael Ostrelius
 • Studiebesök/resor: Michael Ostrelius
 • Ledarförsörjning/ledarvård: Michael Ostrelius

4. Träning - Samordnare: Dan Dahlberg: 073 687 02 37 dan.g.dahlberg@hotmail.com

 • Beställa lokaler: Styrelsen 
 • Träningsläger: Styrelsen/Tränare
 • Ansvarig träningsgrupp: XX
 • Ansvarig tränare: Se tränare 
 • Grenansvariga äldregruppen: Se träningsgrupp 13 och äldre 
 • Elitansvarige: Lasse Elfgaard

5. Tävling/Arrangemang - Samordnare: Michael Klasson: 076 165 71 71  michael.klasson@gmail.com

 • Tävlingsteam: Lasse Ellgaard och Clas Aasa
 • Anmälningar: Clas Aasa
 • Egna arrangemang: Michael Klasson
 •   - Habo Challenge: Lasse Elfgaard
 •   - Klubbmästerskap: Clas Aasa
 •   - Sommarskolan: Styrelsen 
 •   - Kärrslördag: Styrelsen 
 •   - Medlemskväll: Respektive träningsgrupp 
 • Julskyltning: Michael Gamlén
 • Samarrangemang: Michael Klasson
 •   - Kretsmästerskap: Annika Karlsson
 •   - Vätterspelen: Annika Karlsson
 •   - Råslättspelen: Annika Karlsson
 • Säsongavslut:  Annika Karlsson
 • Ledarfest:  Dan Dahlberg

6. Volontärer - Samordnare:  Annika Karlsson: Annika Karlsson 036 402 53, 0738 410 253 sala.k@telia.com

 • Fikateam: XX
 • Funktionärsteam: XX
 • Föräldragrupp/träningshjälp: XX
 • Fixarteam - arena/lokaler: XXTävlingsteam
Tävlingsteam 
Lasse Elfgaard,  elfgaardlasse@hotmail.com (sammankallande) 

Uppgifter/ansvar
 • Ta ut deltagarna som ska representera klubben vid USM; JSM; SM 
 • Ansvara för att tränare representerar vid dessa tävlingar
 • Ordna boende och resor

 • Samordna vid seriematcher, lag DM för seniorer
 • Samordna med projektledare för klubbens egna tävlingar

 • Samordna vid GM
• Samordna vid DM (uppmana så många som möjligt att delta från klubbens sida) 
 • Ställa upp som tävlingsledare vid klubbens egna tävlingar
 • Ta ut aktiva till olika SM-tävlingar. I dagsläget har vi en uttagningspolicy som säger att man ska ligga bland de 20 bästa i sin åldersgrupp i någon gren i Sverige för att få delta. Då kan man även delta i annan gren också.
Serielagen
1. Bestämma vilka serielag vi har möjlighet att delta med. 
2. Anmäla till detta

3. Ta ut lagen

4. Ordna med resorna
5. Vara lagledare
 Önskan är att vi även representerar i LagDM för seniorer i såväl herr som damklassen.
 
Sponsorer