Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Organisation

Revision
Revisorer: Elleanor Knowles-Rogö: eleanorknowles@yahoo.se 
Revisorssuppleant: Roger Bjursell: roger@bjursell.se


Valberedning
Vakant


Samordnare (läs mer om samordnare)

1. Information, Gunilla Ott: 0762 7291 43 gunillaott@hotmail.se

2. Ekonomi, Michael Ostrelius: 070 4580 670 ordforande@habofriidrott.se

3. Utbildning/Utveckling, Michael Ostrelius: 070 4580 670 ordforande@habofriidrott.se

4. Träning, Lasse Elfgaard 036 37 16 56 elfgaardlasse@hotmail.com

5. Tävling/Arrangemang, Michael Klasson: 076 165 71 71  michael.klasson@gmail.com

6. Volontärer, Emma Karlsson/styrelsen: junvik@yahoo.se


1. Information - Samordnare: Gunilla Ott: 0762 7291 43 gunillaott@hotmail.se

 • Kontaktperson: Vakant 
 • Mediakontakt: Michael Ostrelius 
 • Hemsidan: Lasse Elfgaard 036 37 16 56 elfgaardlasse@hotmail.com + styrelsen + ansvariga tränare
 • Verksamhetsplan: Michael Ostrelius/Styrelsen
 • Statistik: Fredrik Norell: fredrik.norell@atea.se
 • E-post: Michael Ostrelius
 • Inkommande post: Vakant
 • Informationsmaterial: Michael Ostrelius
 • Nyhetsbrev: Michael Ostrelius
 • Sociala medier: Eva Enberg/Ungdomsrepresentanter i styrelsen

2. Ekonomi - Samordnare: Michael Ostrelius: 070 4580 670 ordforande@habofriidrott.se

 • Sponsorgrupp: Michael Ostrelius/styrelsen 
 • Kläder/merschandise: Eva Enberg/styrelsen 036 418 66, 072 245 03 07 eva.enberg@yahoo.se
 • Försäljning/kiosk: Vakant 
 • Priser och prylar: Vakant 
 • Inköp idrottsmaterial: Styrelsen 
 • Materiansvarig: Styrelsen
 • Fonder/ansökningar: Michael Ostrelius
 • LOK-stöd: Vakant, medlem@habofriidrott.se
 • Medlemsregister: Vakant, medlem@habofriidrott.se
 • Lärgrupper/SISU: Vakant

3. Utbildning/utveckling - Samordnare: Michael Ostrelius: 070 4580 670 ordforande@habofriidrott.se

 • Egna utbildningar: Michael Ostrelius och Lasse Elfgaard
 • Externa utbildningar: Michael Ostrelius och Lasse Elfgaard
 • Utvecklingsarbete: Michael Ostrelius
 • SISU/Smålandsidrotten: Michael Ostrelius
 • Studiebesök/resor: Michael Ostrelius
 • Ledarförsörjning/ledarvård: Michael Ostrelius

4. Träning - Samordnare: Lasse Elfgaard 036 37 16 56 elfgaardlasse@hotmail.com 

 • Beställa lokaler: Styrelsen 
 • Träningsläger: Styrelsen/Tränare
 • Ansvarig träningsgrupp: XX
 • Ansvarig tränare: Se tränare 
 • Grenansvariga äldregruppen: Se träningsgrupp 13 och äldre 
 • Elitansvarige: Lasse Elfgaard

5. Tävling/Arrangemang - Samordnare: Michael Klasson: 076 165 71 71  michael.klasson@gmail.com

 • Tävlingsteam: Lasse Ellgaard och Clas Aasa
 • Anmälningar: Clas Aasa
 • Egna arrangemang: Michael Klasson
 •   - Habo Challenge: Lasse Elfgaard
 •   - Klubbmästerskap: Clas Aasa
 •   - Sommarskolan: Styrelsen 
 •   - Kärrslördag: Styrelsen 
 •   - Medlemskväll: Respektive träningsgrupp 
 • Julskyltning: Michael Gamlén
 • Samarrangemang: Michael Klasson
 •   - Kretsmästerskap: Emma Karlsson
 •   - Vätterspelen: Emma Karlsson
 •   - Råslättspelen: Emma Karlsson
 • Säsongavslut:  Vakant
 • Ledarfest:  Vakant

6. Volontärer - Samordnare:  Emma Karlsson/Styrelsen

 • Fikateam: XX
 • Funktionärsteam: XX
 • Föräldragrupp/träningshjälp: XX
 • Fixarteam - arena/lokaler: XXTävlingsteam
Tävlingsteam 
Lasse Elfgaard,  elfgaardlasse@hotmail.com (sammankallande) 

Uppgifter/ansvar
 • Ta ut deltagarna som ska representera klubben vid USM; JSM; SM 
 • Ansvara för att tränare representerar vid dessa tävlingar
 • Ordna boende och resor

 • Samordna vid seriematcher, lag DM för seniorer
 • Samordna med projektledare för klubbens egna tävlingar

 • Samordna vid GM
• Samordna vid DM (uppmana så många som möjligt att delta från klubbens sida) 
 • Ställa upp som tävlingsledare vid klubbens egna tävlingar
 • Ta ut aktiva till olika SM-tävlingar. I dagsläget har vi en uttagningspolicy som säger att man ska ligga bland de 20 bästa i sin åldersgrupp i någon gren i Sverige för att få delta. Då kan man även delta i annan gren också.
Serielagen
1. Bestämma vilka serielag vi har möjlighet att delta med. 
2. Anmäla till detta

3. Ta ut lagen

4. Ordna med resorna
5. Vara lagledare
 Önskan är att vi även representerar i LagDM för seniorer i såväl herr som damklassen.
 
Sponsorer