Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04


Vad Habo Friidrott står för

Värdegrund

  • Vi stärker varandras självbild genom att alltid berömma och bekräfta det som fungerar
  • Vi ser möjligheterna före problemen och fokuserar på glädje, lust och motivation
  • Vi tror på och eftersträvar samverkan, att alla får vara med och visa äkta respekt för varandras olikheter och behov

 

Ledarfilosofi 

  • Vi strävar efter att bygga vår ledarfilosofi på ett coachande ledarskap som handlar om att höja deltagarens medvetenhet, ansvar och att stärka självtilliten. 
  • Ledarna bygger träningspass och träningsmoment som gör att deltagaren ofta lyckas men ändå är så krävande att deltagaren utvecklas och lär sig utifrån nivå och behov.

Verksamhetsidé 

Habo Friidrott vill på alla nivåer bedriva friidrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

  • alla friidrottsintresserade ungdomar i Habo med omnejd ska få möjlighet att träna och tävla i friidrott. 
  • skapa möjligheter för talangfulla ungdomar att vidareutvecklas i friidrott.
  • möjliggöra utbildning och fortbildning för våra tränare i den mån de önskar.
  • framförallt ha en rolig och trevlig fritid tillsammans som engagerar hela familjen.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 
Sponsorer