Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Att träna friidrott

Alla kan vara med 

Det är få idrotter (troligen ingen annan) som kan mäta sig med friidrott avseende allsidig träning och möjlighet till personlig anpassning. Ser vi på friidrottens olika grenar så kan alla hoppa, kasta eller springa och alla har behov av att träna motion, snabbhet, explosivitet, styrka, rörlighetsträning, strecha. Träna gör friidrottare när de vill, vart de vill och med vem de vill, på egen hand eller tillsammans i föreningen. 

 

Svenska Friidrottsförbundet utrycker det så här: Originalet - friidrott är idrotternas idrott, basidrotten. Att springa, hoppa och kasta utgör grunden i många andra idrotter. Friidrotten har också en lång tradition och historia som huvudidrotten i de Olympiska spelen. Kort sagt - vi erbjuder originalet! 

 

Vidare har Svenska Friidrottsförbundet uttalat att friidrott är… 

...FÖR ALLA. Vi vill inkludera alla och arbetar för jämställdhet och jämlikhet på alla nivåer. Friidrott är för alla som vill se och utveckla sin förmåga. 

 

...TILLSAMMANS. Du är aldrig ensam. Det är vår passion, friidrotten, som för oss tillsammans - för svensk friidrotts bästa. Vi tror att friidrottens gemenskap är viktig oavsett gren eller ambitionsnivå. Oavsett om du är aktiv, tränare eller ledare skall du bli sedd som en viktig individ i kollektivet. Vår styrka är att vi ser till individen, dess ambitioner och utvecklingspotential. Därför är det är viktigt att friidrott byggs på respekt, lust och glädje för att stimulera utveckling utifrån individuella förutsättningar. 

 

...RÄTTVIS OCH ÄRLIG. Friidrotten är rättvis och ärlig mot dig själv. Du kan exakt mäta din förmåga mot dig själv eller mot andra, du kan sätta världsrekord varje dag. Den är också rättvis och ärlig mot andra. Fair play gäller såväl på som vid sidan av arenan. Vi tar definitivt avstånd från, och arbetar aktivt mot, droger, doping och andra metoder som ger otillåtna eller oetiska fördelar. 

 

...EN UTMANING. Friidrott erbjuder utmaningar hela livet; varje dag om du så vill. Det är bara du själv som sätter gränserna. Friidrott är idrotten för dig som vill utvecklas och älskar utmaningar. 


Åldersanpassad träning

Träningen i Svensk Friidrott tar hänsyn till att vi utvecklas olika under olika åldrar. Därför är träningen åldersanpassad. I grova drag delas den åldersanpassade träningen in så här:

 

Barn

1. Lekstadium – ca 6 –10 år. I lekform pröva olika grenar 


Ungdom

2. Grundstadium – ca 9 – 14 år. Lägga grunden för alla grenar 

3. Uppbyggnadsstadium – ca 13 – 18 år. Påbörja specialisering genom att inrikta träningen på en/flera grenar

 

Elit

4. Prestationsstadium – ca 16 – 22 år. Ytterligare specialisering 

5. Högprestationsstadium – från ca 20 år. Fullständig specialisering på huvudgrenen

 

Idrott hela livet

6. Motionär/löpning/veteran 

 

Varje träningspass i Habo Friidrott planeras och genomförs utifrån denna mall:

 

1. Samling (synliggöra alla) 

2. Uppvärmning (lekfullt, med grenlika rörelser)

3. Huvuddel (teknik)

4. Avslutning (ge feedback på träningspasset)

 

Lägerverksamhet 

Föreningen arrangerar egna läger och åker på läger som arrangeras av Smålands Friidrottsförbund och andra arrangörer. 

 

För de yngsta arrangerar föreningen spontana miniläger.

För blandade åldrar och familjen arrangeras ibland sommarläger.

För 13-14 åringar finns GM-läger som arrangeras av Smålands Friidrottsförbund

För 15-19 åringar finns UC/FIG-läger som arrangeras av Smålands Friidrottsförbund samt grenspecifika läger i kast, hopp, spring/häck och löpning


Läs mer om Smålands Friidrottsförbunds läger: www.uc-smaland.se

 

Habo Friidrotts aktivitets- och lägertrappa:

Föreningen har beslutat att de aktivas verksamhet "trappas upp" så att varje träningsgrupp har något att se fram emot. Så här presenterar vi aktivitets- och lägertrappan:

 
 
Sponsorer