Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Samordnare Information

Syfte

Att föreningens arbete med information drivs enligt principen många gör lite


Fortlöpande uppgifter

  • Att se till att samtliga uppgifter inom respektive ansvarsområde planeras, genomförs och följs upp av respektive ansvarig utifrån gällande styrkort för samordnare och uppgifter
  • Att se till att det finns tillräckliga resurser att genomföra verksamhetens aktiviteter utifrån budget och styrelsens beslut 
  • Att se till att dokument, checklistor och övriga planeringsredskap skapas och uppdateras
  • Att se till att verksamhetsplan och styrkort uppdateras 


Ansvarig styrelseledamot: Gunnilla Ott 

Ansvarsområde

Uppdrag/förklaring/tid

Ansvarig

Checklista/styrkort

Kontaktperson

Utåt vara namn och telefon för föreningen: Habo Kommun, Smålands Friidrottsförbund, Svenska Friidrottsförbundet och ev vid annonsering
Mediakontakter


Vara den person som media pratar med om de har behov att kontakta föreningen. Hålla reda på aktuella kontakter med olika media
Brukarträff


Vara med på Kålgårdsarans brukarträff som arrangeras av Jönköpings kommun 
Officiell hemsida


Se till att föreningens officiella hemsida på Idrott online hålls uppdaterad, hålla reda på inloggningsuppgifter som huvudadministratör och kontaktperson mot Smålandsidrotten/idrott on line8:1 
Webbhotell One.com

Vara administratör/kontaktperson för föreningens webbhotell one.com, administrera föreningens domänadresser, e-postadresser


8:3 


Statistik


Samla in och publicera aktuell statistik från klubbens tävlingsaktiva i samverkan med statistikansvarig i förbundet 8:4


E-post


Ta emot, gallra och skicka ut relevant E-post från info@habofriidrott.se till behöriga8:5


Inkommande post


Ta emot post till Slätten och tömma postboxen, gallra och dela ut till behöriga8:6


Informationsmaterial 


Ta fram och producera klubbens infobroschyr, förväntningar på anhöriga, sponsorinfo och övriga trycksaker8:7


Annonsering


Se till att annonsering genomförs inför ny träningssäsong i HaboNytt 8:8


Träningstider


Samla in aktuella träningstider, kontaktuppgifter och övrig information och se till att de blir publicerade på hemsida och övriga media 8:9


Nyhetsbrev


Ta fram och distribuera klubbens nyhetsbrev 4 gånger per år 8:10


Sociala medier


Hålla reda på inloggningsuppgifter och inspirera föreningens medlemmar att använda föreningens officiella sociala medier på ett sunt sätt8:11


Verksamhets-plan


I samverkan med samtliga samordnare uppdatera föreningens verksamhetsplan, publicera den på hemsidan och hålla den uppdaterad under verksamhetsåret8:12Anslagstavlan


Se till att rätt anslag kommer upp och hålla anslagstavlan ”ren”8:13

Styrkort roller och ansvarsområden: Information
Här hittar du alla styrkort för roller och ansvarsområden för 1 Information 
 
Sponsorer