Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Styrkort Arrangemang

Syfte

Att föreningens arbete med arrangemang drivs enligt principen många gör lite


Fortlöpande uppgifter

  • Att se till att samtliga uppgifter inom respektive ansvarsområde planeras, genomförs och följs upp av respektive ansvarig utifrån gällande styrkort för samordnare och uppgifter
  • Att se till att det finns tillräckliga resurser att genomföra verksamhetens aktiviteter utifrån budget och styrelsens beslut 
  • Att se till att dokument, checklistor och övriga planeringsredskap skapas och uppdateras
  • Att se till att verksamhetsplan och styrkort uppdateras 

Ansvarig styrelseledamot: Michael Klasson 


Ansvarsområde

Uppdrag/förklaring/tid

Ansvarig

Checklista/styrkort

Habo Challenge

Planera, genomföra och följa upp Habo Challenge i samverkan med aktiva, sponsorgrupp, inköp idrottsmaterial, samordnare volontärer, se till att funktionärer har rätt utbildning


9:1


Klubbmästerskap


Planera och genomföra klubbmästerskap i samverkan med tränare och funktionärer9:2


Sommarskolan


Planera, genomföra och följa upp sommarskolan i samverkan med sponsorgrupp, samordnare information och se till att ledarna har rätt utbildning9:3


Kärrslördag


Kontakt med Kärrslördagsgeneralen i god tid och planera att föreningen är med och visar upp sin verksamhet 9:4


Julskyltningen 


Planera och genomföra julskyltning i Habo centrum första advent i samverkan med sponsorgrupp och samordnare volontärer9:5


Medlemskvällar 


Att respektive träningsgrupp planerar och genomför en trevlig medlemskväll, med prova-på-verksamhet under maj/juni9:6


Kretsmästerskap


Kontakt med Jönköpings friidrottskrets tävlingsansvarig inför respektive KM och se till att föreningen bidrar med funktionärer9:7


Vätterspelen


Kontakt med Hovslätts IKs tävlingsansvarig och se till att föreningen bidrar med funktionärer i samverkan med samordnare volontärer9:8


Råslättspelen 


Kontakt med Jönköpings friidrottskrets tävlingsansvarig och se till att föreningen bidrar med funktionärer i samverkan med samordnare volontärer9:9


Säsongsavslutning


Planera och genomföra säsongsavslutning för föreningens aktiva i samverkan med statistikansvarig, sponsorgrupp och samordnare träning9:10


Ledarfesten 


Planera och genomföra ledarfesten för föreningens organisationsledare, tränare och övriga som är med och driver föreningens arbete i samverkan med samordnare träning9:11


Tävlingsteamet


Ta ut deltagare som ska representera föreningen, samordna seriematcher, GM, DM etc i samverkan med samordnare träning och arrangemang  9:12

Tävlingsteam 2014 


Anmälningar


Anslå och informera om aktuella tävlingar som föreningen ska medverkan till i samverkan med tävlingsteam, samla in anmälningar och skicka till aktuell arrangör 9:13

Styrkort roller och ansvarsområden: Arrangemang
Här hittar du alla styrkort för roller och ansvarsområden 2 Arrangemang:
 
Sponsorer