Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Styrkort Ekonomi

Syfte

Att föreningens arbete med ekonomi drivs enligt principen många gör lite


Fortlöpande uppgifter

  • Att se till att samtliga uppgifter inom respektive ansvarsområde planeras, genomförs och följs upp av respektive ansvarig utifrån gällande styrkort för samordnare och uppgifter
  • Att se till att det finns tillräckliga resurser att genomföra verksamhetens aktiviteter utifrån budget och styrelsens beslut 
  • Att se till att dokument, checklistor och övriga planeringsredskap skapas och uppdateras
  • Att se till att verksamhetsplan och styrkort uppdateras 

Ansvarig styrelseledamot: Michael Gamlén 


Ansvarsområde

Uppdrag/förklaring/tid

Ansvarig

Checklista/styrkort

Sponsorgrupp

Samverka med ortens företag/organisationer för att stärka klubbens ekonomi, resurser och good will


10:1


Kläder/merchandis


Samverka med Team Sportia och övriga leverantörer, i samråd med aktiva och ledare välja ut aktuellt sortiment av kläder, väskor mm10:2


Försäljning/kiosk


Samverka med arrangemangskommittén och planera inköp och genomföra kioskverksamhet samt övrig försäljning för att stärka klubbkassan10:3


Priser och prylar


Samverka med sponsorgruppen/arrangemangskommittén och samla in priser till tävlingar, lotterier etc10:4


Inköp idrottsmaterial


I samverkan med tränargruppen, materialansvarig och sponsorgruppen köpa in aktuellt material utifrån fastställd budget10:5


Inköp övrigt material 


I samverkan med övriga samordnare utifrån budget köpa in övrigt material 10:6


Material ansvarig


Hålla ordning på föreningens material, bistå vid årlig inventering och samverka med ansvarig för inköp av idrottsmaterial10:7


Fonder/ansökningar


Söka upp och ansöka om resurser och pengar via fonder, Smålandsidrotten, Habo Kommun och övriga 10:8


LOK-ansvarig


Se till att föreningens LOK-aktiviteter samlas in och redovisas två gånger per år10:9


Medlemsregister


Genom Sportadmin hålla föreningens medlemsregister uppdaterat, fakturera medlemsavgifter och samverka med kassör, redovisande ledare och LOK-stödsansvarig10:10


Lärgrupper/SISU


Se till att föreningens lärgruppsaktiviter planeras, fylls i och redovisas två gånger per år till föreningens kontaktperson på SISU Småland10:11


Försäkringar 


Se till att föreningens försäkringar är aktuella och att information kommer fram till aktiva och medlemmar 10:12


Uppmuntrings-stöd 


Se till att de elitsatsande i föreningen får ta del av aktuellt stöd i samverkan med statistikansvarig och tävlingskommitté10:13

Styrkort roller och ansvarsområden: Ekonomi
Här hittar du alla styrkort för roller och ansvarsområden för 3 Ekonomi 
 
Sponsorer