Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Styrkort Utbildning/Utveckling

Syfte

Att föreningens arbete med utbildning/utveckling drivs enligt principen många gör lite


Fortlöpande uppgifter

  • Att se till att samtliga uppgifter inom respektive ansvarsområde planeras, genomförs och följs upp av respektive ansvarig utifrån gällande styrkort för samordnare och uppgifter
  • Att se till att det finns tillräckliga resurser att genomföra verksamhetens aktiviteter utifrån budget och styrelsens beslut 
  • Att se till att dokument, checklistor och övriga planeringsredskap skapas och uppdateras
  • Att se till att verksamhetsplan och styrkort uppdateras 

Ansvarig styrelseledamot: Michael Ostrelius 


Ansvarsområde

Uppdrag/förklaring/tid

Ansvarig

Checklista/styrkort

Egna utbildningar

Planera, se till att genomföra och följa upp introduktion för nya ledare, funktionärsutbildning och behovs-anpassade utbildningar i samverkan med samordnare träning och arrangemang


11:1


Externa utbildningar Jönköpings friidrottskrets, Smfif, sfif, SISU


Ta emot och förmedla E-post/information om utbildningar, hålla koll på www.uc-smaland.se ,informera och prata med aktuella ledare och funktionärer om aktuella utbildningar i samverkan med samordnare träning11:2


Utvecklingsarbete/mål


Samverka med samtliga samordnare/, styrelse, sammanställa långsiktiga och årsmål11:3


Ledarförsörjning


Planera, genomföra och följa upp prova-på-kvällar och ”omskolningsprogram” för anhöriga samt väl genomförda uppstartsträffar på våren i samverkan med samordnare träning


Prova-på-kvällar respektive träningsgrupp 


11:4


SISU/Smålands-idrotten


Vara kontaktperson gentemot SISU, informera och prata med aktuella ledare om aktuella utbildningar11:5


Studiebesök/resor


Planera och genomföra studieresor för ledare i samverkan med samordnare träning och styrelse11:6


Idrottslyftet


Vara kontaktperson gentemot Svenska Friidrottsförbundet och Smålands-idrotten, hålla koll på aktuella ansökningsperioder i samverkan med samordnare träning och styrelse11:7


Ledarutveckling/ledarvård


Uppdatera aktuellt register på klubbens ledare, uppdatera individuell kompetens-utvecklingsplan, ledarfesten på hösten och utvecklingsresa på våren i samverkan med samordnare träning och arrangemang11:8


Ledarintyg 


Att sammanställa genomförda utbildningar och meriter för ledare på begäran 11:9


Medlems-uppföljning 


Utskick och sammanställning av medlemmar som slutat och av samtliga träningsgrupper 11:10

Styrkort roller och ansvarsområden: Utbildning/Utveckling
Här hittar du alla styrkort för roller och ansvarsområden för 4 Utbildning/Utveckling 
 
Sponsorer