Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Styrkort Träning

Syfte

Att föreningens arbete med träning drivs enligt principen många gör lite


Fortlöpande uppgifter

  • Att se till att samtliga uppgifter inom respektive ansvarsområde planeras, genomförs och följs upp av respektive ansvarig utifrån gällande styrkort för samordnare och uppgifter
  • Att se till att det finns tillräckliga resurser att genomföra verksamhetens aktiviteter utifrån budget och styrelsens beslut 
  • Att se till att dokument, checklistor och övriga planeringsredskap skapas och uppdateras
  • Att se till att verksamhetsplan och styrkort uppdateras 

Ansvarig styrelseledamot: Dan Dahlberg 


Ansvarsområde

Uppdrag/förklaring/tid

Ansvarig

Checklista/styrkort

Beställa lokaler

I samverkan med styrelsen beställa tider för lokaler i Habo och Jönköpings kommun


12:1


Träningsläger 


I samverkan med styrelsen och samordnare ekonomi planera, genomföra och följa upp träningsläger både i egen, UC-Smålands och Svenska friidrottsförbundets regi12:2


Ansvarig träningsgrupp


Se till att respektve träningsgrupp har en huvudansvarig, delge dem aktuell information, att de känner till sitt uppdrag i samverkan med samordnare information och utbildning/utveckling, se till att aktuella träningstider publicerar på hemsidan 12:3


Närvaro-rapportering 


Se till att respektive träningsgrupp registrerar närvaro av aktiva 12:4


Tränargruppen


I samverkan med styrelsen bjuda in tränargruppen minst två gånger per år i samverkan med samordnare utbildning/utveckling (ledarutvecking/ledarvård)12:5


Grenansvarig äldregruppen


Se till att de grenar föreningens aktiva tävlar i har en eller flera egna tränare med grenspecifika kunskaper eller samarbeta med andra föreningar som har dessa grenspecifika kunskaperna12:6


Elitansvarige


I samverkan med styrelsen, samordnare utbildning/utveckling, samordnare träning och grenansvariga inspirera föreningens tränare att vara med på utbildningar, kurser mm som arrangeras av UC-Småland eller Svenska Friidrottsförbundet samt se till att föreningens aktiva är med och tävlar och tränar i för dem rätt sammanhang12:7

Styrkort roller och ansvarsområden: Träning
Här hittar du alla styrkort för roller och ansvarsområden för 5 Träning
 
Sponsorer