Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

3 Att träna friidrott

Åldersanpassad träning

Träningen i Svensk Friidrott tar hänsyn till att vi utvecklas olika under olika åldrar. Därför är träningen åldersanpassad. 

 

I grova drag delas den åldersanpassade träningen in så här:

 

Barn

1. Lekstadium – ca 6 –10 år. I lekform pröva olika grenar

 

Ungdom

2. Grundstadium – ca 9 – 14 år. Lägga grunden för alla grenar 

 

3. Uppbyggnadsstadium – ca 13 – 18 år. Påbörja specialisering genom att inrikta träningen på en/flera grenar

 

Elit

4. Prestationsstadium – ca 16 – 22 år. Ytterligare specialisering

 

5. Högprestationsstadium – från ca 20 år. Fullständig specialisering på huvudgrenen

 

Idrott hela livet

6. Motionär/löpning/veteran 

 

Varje träningspass i Habo Friidrott planeras och genomförs utifrån denna mall:

 

1. Samling (synliggöra alla) 

2. Uppvärmning (lekfullt, med grenlika rörelser)

3. Huvuddel (teknik)

4. Avslutning (ge feedback på träningspasset)

 

Habo Friidrotts syn på träning

Föreningen strävar efter att alla ses som individer i en grupp. Att barnen ska få pröva på alla grenar tidigt men att de som vill ändå ska kunna koncentrera sig på sin/sina favoritgrenar.

 
Det är viktigt att vara noga med teknikinlärning före puberteten och att inte lära ut grundläggande teknik som sedan måste ändras. Det är därför är utbildning viktig för föreningens tränare liksom kunskapsutbytet mellan åldersgrupperna. Alla tränare behöver vara medvetna om och ha kännedom om vart elitsatsning/ elittekniken bär hän för att kunna ge rätt grund.

 

Föreningens tränare ska informera/utbilda de aktiva om vad som krävs för att nå elit, men det är upp till varje individ att träna precis så mycket som man själv vill. Det fria valet av ambitionsnivå är prioriterat. 

Träningen i unga år bör vara lekfull och den sociala delen/gruppgemenskapen är viktig att prioriteras oerhört högt.
   

I den äldre gruppen jobbar vi med målsättningsteknik vilket innebär att de aktiva formulerar sina egna målsättningar och utarbetar planer för att uppnå sina mål. Vi lär även de aktiva att planera sin säsong och ger dem kunskap i träningslära och näringslära.


Alla kan vara med 

Det är få idrotter (troligen ingen annan) som kan mäta sig med friidrott avseende allsidig träning och möjlighet till personlig anpassning. Ser vi på friidrottens olika grenar så kan alla hoppa, kasta eller springa och alla har behov av att träna motion, snabbhet, explosivitet, styrka, rörlighetsträning, strecha. Träna gör friidrottare när de vill, vart de vill och med vem de vill, på egen hand eller tillsammans i föreningen. 

 

Svenska Friidrottsförbundet utrycker det så här: Originalet - friidrott är idrotternas idrott, basidrotten. Att springa, hoppa och kasta utgör grunden i många andra idrotter. Friidrotten har också en lång tradition och historia som huvudidrotten i de Olympiska spelen. Kort sagt - vi erbjuder originalet! 

 

Vidare har Svenska Friidrottsförbundet uttalat att friidrott är… 

...FÖR ALLA. Vi vill inkludera alla och arbetar för jämställdhet och jämlikhet på alla nivåer. Friidrott är för alla som vill se och utveckla sin förmåga. 

 

...TILLSAMMANS. Du är aldrig ensam. Det är vår passion, friidrotten, som för oss tillsammans - för svensk friidrotts bästa. Vi tror att friidrottens gemenskap är viktig oavsett gren eller ambitionsnivå. Oavsett om du är aktiv, tränare eller ledare skall du bli sedd som en viktig individ i kollektivet. Vår styrka är att vi ser till individen, dess ambitioner och utvecklingspotential. Därför är det är viktigt att friidrott byggs på respekt, lust och glädje för att stimulera utveckling utifrån individuella förutsättningar. 

 

...RÄTTVIS OCH ÄRLIG. Friidrotten är rättvis och ärlig mot dig själv. Du kan exakt mäta din förmåga mot dig själv eller mot andra, du kan sätta världsrekord varje dag. Den är också rättvis och ärlig mot andra. Fair play gäller såväl på som vid sidan av arenan. Vi tar definitivt avstånd från, och arbetar aktivt mot, droger, doping och andra metoder som ger otillåtna eller oetiska fördelar. 

 

...EN UTMANING. Friidrott erbjuder utmaningar hela livet; varje dag om du så vill. Det är bara du själv som sätter gränserna. Friidrott är idrotten för dig som vill utvecklas och älskar utmaningar. 

 

Förväntningar på den aktive

Föreningen förväntar sig är att de aktiva är justa mot varandra och beter sig ”sportsligt” både under träning och tävling. Habo Friidrott vill att alla medlemmar gör sitt bästa för att stärka klubbkänslan och att vi därför uppmuntrar och hejar på varandra.  

 

Andra förväntningar är att den aktive har träningskläder och rätt skor och föreningens tävlingskläder (tröja med logga) på tävlingar. Se hemsidan webb-shop.

 

Föreningens ledare är tydliga på att visa deltagarna att på träningen koncentrerar man sig på träningen (alltså inga mobiltelefoner eller lek med annat om man därmed stör övriga som är på träningen), självklart anpassat till åldersgruppen. 

 

Om den aktive inte kan vara med på en träning är det bra om ansvarig ledare kontaktas. Om den aktive inte längre vill fortsätta så är det viktigt för föreningen att veta detta och gärna anledningen (så att föreningen kan utveckla sin verksamhet). 

 

Medlem är man först när föreningens avgifter är betalda och medlemmen registrerad. 


Lägerverksamhet 

Föreningen arrangerar egna läger och åker på läger som arrangeras av Smålands Friidrottsförbund och andra arrangörer. 

 

För de yngsta arrangerar föreningen spontana miniläger.

För blandade åldrar och familjen arrangeras ibland sommarläger.

För 13-14 åringar finns GM-läger som arrangeras av Smålands Friidrottsförbund

För 15-19 åringar finns UC/FIG-läger som arrangeras av Smålands Friidrottsförbund samt grenspecifika läger i kast, hopp, spring/häck och löpning


Läs mer om Smålands Friidrottsförbunds läger: www.uc-smaland.se

 

Förutsättningar

Habo Friidrott strävar efter att ha högsta möjliga kvalité för både barn, ungdoms och elitverksamheten. Föreningen jobbar även hårt för att behålla de låga avgifterna och att slippa starta igång olika säljprojekt (lotter, strumpor, korv etc). 

 

Som skrivits tidigare så är det ”du och jag”, vi tillsammans som skapar förutsättningarna för detta. Föreningen förväntar sig att medlemmarna/anhöriga till medlemmar ställer sig frågan, vad kan vi hjälpa till med och tar ansvar för de uppgifter som du väljer eller blir tilldelade. 

 

Habo Friidrotts aktivitets- och lägertrappa:

Föreningen har beslutat att de aktivas verksamhet "trappas upp" så att varje träningsgrupp har något att se fram emot. Så här presenterar vi aktivitets- och lägertrappan:


Tillbaka till Introduktionsprogrammet

 
 
Sponsorer