Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Stöd till elitsatsande i Habo Friidrott

De som satsar som elitaktiva i Habo Friidrott får ett stöd som är baserat på prestation


Rutin

Varje årsskifte kontrolleras föregående års tävlingsresultat och en lista upprättas med de aktiva som har rätt till stöd enligt policyn samt det belopp de har rätt till under nästa kalenderår.  

Ny berättigad aktiv signerar avtal med klubben. Avtalet är en värdehandling och förvaras av klubbens ordförande. 

De aktiva lämnar kvitton/fakturor till tävlingsansvarige som kontrollerar och godkänner dessa, räknar av beloppen mot respektive aktivs ”stödkonto” och vidarebefordrar uppgifter för utbetalning till styrelsen. 


 
Sponsorer