Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Årsmöte 2019: under planering

 Inbjudan till årsmötet 2019 

När? Under planering 

Var? Klubblokalen på Slättens IP 

Varför? Tillfälle att påverka föreningens framtid! 


Verksamhetsberättelse för 2018 (kommer under året)


Bokslut, verksamhetsberättelsen för 2018 samt övriga handlingar kommer att finnas tillgänglig i klubblokalen senast en vecka innan årsmötet, dvs. xx. 

Medlemsförslag (motioner) skall lämnas till styrelsen senast xx. 

Rösträtt har alla betalande medlemmar från 12 års ålder. 

2019 års målsättningar, budget och ändring i förenings stadgar står på agendan. 


Ladda ner inbjudan (kommer under våren)


Habo Friidrotts Årsmöte

En förening är organiserad utifrån liknande principer som ett demokratiskt samhälle. Alla medlemmars röst har lika värde. 


Föreningens stadgar reglerar hur den styrs, hur dess verksamhet är organiserad, vad som gäller för medlemskap, räkenskaper och stadgeändringar. Föreningsdemokrati bygger på delaktighet som innebär att alla som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet. Föreningen är till för och ägs av medlemmarna. 


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och de närvarande röstberättigande medlemmarna är de som har rätt att fatta beslut, tex vilka som är med i styrelsen, medlemsavgifter, föreningens ekonomi/budget under verksamhetsåret, vad som ska prioriteras i verksamheten. 


Enligt föreningens stadgar har alla medlemmar från 12 år rösträtt. Idrottsrörelsen har visat sig vara viktig för demokratisk utbildning av barn och ungdomar. 


Se styrkort för årsmöte

 
Sponsorer