Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Extra årsmöte onsdagen 20 november 18.00

Vi kallar till extra årsmöte onsdagen den 20 november med start kl 18.00 på Lustfyllt i Habo Munkaskogsgård 1.  

Se förslag på nya medlemsavgifter och agenda längst ned!

Var revisor har kallat till extra årsmöte enl stadgarna 3 kap 7 §. Se stadgarna i sin helhet på hemsidan! Föredragningslista kommer senast 12 november att publiceras på hemsidan. 

Föreningen har gått ekonomiskt back två år i rad och behöver därför öka intäkterna. Höjda medlemsavgifter är ett förslag som styrelsen arbetat fram för att få bättre balans mellan utgifter och intäkter (se nedan). Förslaget kan ge föreningen ett tillskott på ca 25 000 kr per per. 

Vid förra årsmötet fick föreningen in tre ordinarie ledamöter i styrelsen. Dock saknas kvinnor och en revisor (vi ska ha två). Valberedningen har arbetat fram ett förslag på en kvinna och en revisor som vill ställa upp. 

OBS fler kvinnor behövs för att nå föreningens mål att ha hälften kvinnor och hälften män i styrelsen (i nuläget finns enbart män i styrelsen). Hör av dig till Marielle Gustafsson: marielle66@hotmail.com

------------------------------------------------------------------------------------

Förslag på nya medlemsavgifter: Börjar gälla 1/4 - 2020 
Inom parantes de nuvarande avgifterna)

Supporter/Hjälpledare: 150 kr (150)

MEDLEMSAVGIFT: 200 kr/medlem (150)

TRÄNINGSAVGIFT + MEDLEMSAVGIFTFör alla aktiva som deltar i någon av våra träningsgrupper under säsongen (inomhus och/eller utomhus)

1. Upp till 8 år* : 250 kr/aktiv (200) + medlemsavgift 200 kr (150) = 450 kr (350)

2. 9-13 år* : 550 kr/aktiv (500) + medlemsavgift 200 (150) = 750 kr (650)

3. Äldregruppen från 14 år: 700 kr/aktiv (600) + medlemsavgift 200 kr (150) = 900 kr (750)

*/ Det är det kalender år man fyller som räknas.

4. Löpare seniorer: 700  kr/aktiv (600) + medlemsavgift 200 kr (150) = 900 kr (750)

5. Senior/veteran: 150 kr/person (100) + medlemsavgift 200 kr (150) = 350 kr (250)

6Familj: 1500 kr/familj (1100) (Medlems- & Träningsavgift). Familjen väljer vilka medlemsklasser de vill tillhöra med undantag för klass 4 och supporter/hjälpledare. 


Dagordning

 § 1 Fastställande av röstlängd för mötet:

 § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

 § 3 Val av protokollsjusterare och rösträknare

 § 4 Mötets behöriga utlysning

 § 5 Fastställande av dagordning  

 § 6 Fastställande av medlemsavgifter

 § 7 Inkomna motioner från medlemmarna  

 § 8 Val av ordinarie ledamöter (1 och 2 år)

 § 9 Val av en revisor för en period av 1 år

 § 10 Övriga frågor: 

 § 11 Mötets avslutning

Årsmöte 2019 måndag 2 september kl 18.30

Inbjudan till årsmötet 2019 

När? Måndag 2 september kl 18.30 

Var? Klubblokalen på Slättens IP 

Varför? Tillfälle att påverka föreningens framtid! 


Verksamhetsberättelse för 2018/19  


Bokslut, verksamhetsberättelsen för 2018/19 (1/1 2018 - 31/3 2019) samt övriga handlingar kommer att finnas tillgänglig i klubblokalen senast en vecka innan årsmötet, dvs. 27/8. 

Medlemsförslag (motioner) skall lämnas till styrelsen senast 27/8 (styrelsen har lämnat dispans). 

Rösträtt har alla betalande medlemmar från 12 års ålder. 

2019/20 års målsättningar, budget och ändring i förenings stadgar står på agendan. 
Habo Friidrotts Årsmöte

En förening är organiserad utifrån liknande principer som ett demokratiskt samhälle. Alla medlemmars röst har lika värde. 


Föreningens stadgar reglerar hur den styrs, hur dess verksamhet är organiserad, vad som gäller för medlemskap, räkenskaper och stadgeändringar. Föreningsdemokrati bygger på delaktighet som innebär att alla som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet. Föreningen är till för och ägs av medlemmarna. 


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och de närvarande röstberättigande medlemmarna är de som har rätt att fatta beslut, tex vilka som är med i styrelsen, medlemsavgifter, föreningens ekonomi/budget under verksamhetsåret, vad som ska prioriteras i verksamheten. 


Enligt föreningens stadgar har alla medlemmar från 12 år rösträtt. Idrottsrörelsen har visat sig vara viktig för demokratisk utbildning av barn och ungdomar. 


Se styrkort för årsmöte

 
Sponsorer