Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Angående Coronaviruset
 • Habo Friidrott följer de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och övriga instanser med ansvar för och kompetens på området. Habo Friidrott använder Folkhälsomyndigheternas riskbedömningsverktyg för evenemang och sammankomster. Här kan du ladda ned!


Habo Friidrott har utöver dessa tagit följande beslut:

 • All organiserad verksamhet bedrivs utomhus. 
 • Starten på utomhussäsongen inleds som vanligt men ska följa utföras utifrån aktuella rekommendationer. Mer specifik information till respektive träningsgrupp. 
 • Årsmötet 25 maj kommer att hållas digitalt via Zoom Här kan du läsa mer!
 • Våra aktiva får endast deltar i de tävlingar som helt följer Svenska Friidrottsförbundets rekommendationer. Läs mer här!
 • Vi avvaktar att besked om eventuell start av årets Sommar-friidrottsskola vecka 33. Beslut tas i början/mitten av juni. 


Riktlinjer från Svenska Friidrottsförbundet/RF


Utgångspunkt för all friidrottsverksamhet

 • Alla har ett ansvar att följa de nationella rekommendationerna. Följs inte de utmanas också de möjligheter som idag finns för att bedriva idrottsverksamhet.
 • Inga allmänna sammankomster för fler än 50 personer får hållas.  
 • Alla beslut som individer och föreningar fattar ska vara inriktade på att minimera smittspridning, lokalt och i samhället.
 • Alla friidrotts- och föreningsaktiviteter uppmanas starkt att genomföras utomhus.
 • I dagsläget avråder Folkhälsomyndigheten inte från träningsverksamhet eller små sammankomster.
 • Tänk på riskgrupper i er och föreningens närhet och särskild vaksamhet och försiktighet ska vidtas kring äldre personer.
 • Ta hand om varandra. Kan ni inte längre ses är det viktigt att hålla kontakten genom digitala plattformar eller telefon.


Träningar på föreningsnivå

Träningarna är viktiga, framförallt för barn och unga men även för folkhälsa. Men när de genomförs ska de nationella rekommendationerna och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för idrott och träningsanläggningar följas.


Det är viktigt att:

 • Aldrig komma till träning när man har symptom på sjukdom
 • Ta det personliga ansvaret för att minimera riskspridning; handhygien och hålla avstånd, samlas endast i små grupper
 • Dela inte redskap alt. tvätta redskap noga mellan användning
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering framåt. 
 • Alla friidrotts- och föreningsaktiviteter uppmanas starkt att genomföras utomhus.


Tilläggsriktlinjer för olika aktiviteter


Utbildningar och möten

 • Följ de nationella rekommendationerna och använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg vid planering. 
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla personlig distans.
 • Alla deltagare ska ta det personliga ansvaret att minimera smittspridning och inte göra onödiga resor.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Informera deltagare på träffarna om förhållningssätt och planering.
 • Möten med fler än 25 deltagare avbokas eller genomförs i digital form.
 • Möten med färre än 25 deltagare kan genomföras efter samråd med deltagarna.


Ta eget ansvar för att minska smittspridning

 • Tänk på detta för att skydda dig själv och andra. 
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom
 • Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit om inte handtvätt är möjlig
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Undvik kontakt med andra sjuka personer
 • Begränsa dina sociala kontakter och håll avstånd till andra i vardagen.
 • Res inte inom landet, framförallt inte till eller från storstadsområden.
 
Sponsorer